VÆRELSER

Tilgængelighedsmærket

Hotel Skandinavien har øget tilgængeligheden for handicappede: Gulvniveauet i stueetage er udlignet og der er installeret en handicapvenlig elevator til 1. sal. Denne har en 90 cm døråbning, så der er god adgang fra stueetagen og opad.

Der er indgang for gangbesværede fra parkeringspladsen bag hotellet. Vær opmærksom på at der er trin på mellem 5-10 cm.

Hotellet er gennemgået af God Adgang og du kan læse mere på deres hjemmeside.

http://www.godadgang.dk/

HOTEL SKANDINAVIEN